Innføring i Limit Texas Holdem

Høyeste hånd vinner, spillerne kan bruke to, ett eller ingen av hole kortene sine for å oppnå best mulig hånd. Spillerne kan raise maks tre ganger pr runde. Størrelsen på en raise er begrenset. I tilfellet under til 1$ i de to første rundene og 2$ i de to siste. Eksempel: $1-2 Holdem med dobbel blind.

Når du spiller online er det en button foran den spiller som ville delt kortene dersom det ikke ble gjort automatisk. Denne flyttes ett sete med klokken for hvert spill, deling av kort og vedding skjer fra setet til venstre for denne. Første runde: alle spillerne deles to kort face down. Andre runde tre kort deles på midten av bordet face up dette er såkalte community cards. Tredje runde: ett nytt community card deles. Fjerde runde: femte og siste community card deles. De forskjellige rundene kalles henholdsvis hole, flop, turn og river, og vil bli omtalt som det heretter.

Spillerne kan kombinere ett to eller ingen av hole kortene sine med kortene på bordet og presentere en best mulig hånd. La oss si en spiller har A 10, hans hånd ville da være to par, konger over tiere. Han ville her være sårbar for en rekke andre hender f. eks. to bedre par, tress, straight eller flush.

Betting

Veddingen foregår som følgende, 1. før hver spiller får sine kort må spilleren til venstre for ”the button” plassere $ 0,50 på bordet (small blind), spilleren umiddelbart til venstre for ham igjen må plassere $ 1 på bordet (big blind). Etterpå deles hole kortene ut og spilleren til venstre for Big Blind er først ut til å plassere sitt bet. Han har tre muligheter, fold, call, eller raise. Veddingen fortsetter videre med klokken til man kommer til big blind. Når vedding er kommet til small og big blind er deres allerede betalte bets å anse som helt eller delvis forhåndsbetalte bets. Big og small blind kan velge fold, call eller raise, slik som alle andre.

Flop

Det deles ut tre community cards. I denne runden har big eller small blind ikke lenger betydning. Nå begynner spilleren umiddelbart til venstre for the button runden, og den foregår på samme vis som første runde.

Turn

Ett nytt kort deles ut. Ny runde med bets.

River

Ett nytt kort deles ut. Ny runde med bets.

Limit Texas Holdem

I hver runde kan spillerne raise tre ganger. I de to første rundene er størrelsen på en raise satt til $ 1, i de to siste $ 2.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *